• Eesti
 • English

TOOTMINE

Eestis arendatav NOOM Tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik terviklikult ühes tarkvaras: müügipakkumiste koostamine, materjalide tarnimine, tootmisprotsessid, valmistoodangu müük, lisaks finantsarvestus. Kasutajad saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.

TÖÖSTUS 4.0
(INDUSTRY 4.0)

Investeeri tulevikku ja tõsta oma konkurentsivõimet!

NOOM tootmistarkvara kasutajal on täielik ülevaade protsessidest ja seisunditest reaalajas läbi erinevate tehnoloogiliste tagasiside süsteemide nii automatiseeritud masinliidese kui kasutaja tasandil. Seega on võimalik tootmisprotsesse prioriteedi või ressursi muutusel kiirelt ümber planeerida või reaalajas saadud tagasisidet analüüsides oluliselt efektiivsemaks tulevikus muuta. NOOM tootmismoodul võimaldab lisada kogu protsessi monitooringuks vajalike mõõteseadmete kõrval ka alusandmeid ehk isikuid, keda on võimalik siduda tööpositsioonidega, masinate töönorme, tootmisliine, mille külge siduda omakorda tööoperatsioone ning liini alla integreerida masinaid. Kõik tellimused, mida saab täitma asuda liiguvad klienditellimustest automaatselt tootmisvaatesse, kus on võimalik protsesse planeerida, jälgida tellimuse valmimise kulgu ning võtta välja teavet tööprotsesside seiramiseks. Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ning kitsaskohtade väljaselgitamiseks on võimalik jälgida tellimuse täitmiseks kulunud tööaega, kulusid, materjalide kadusid, töötajate tööaja efektiivsust. Seega on ettevõtte kogu tootmistsükkel kaasaegse tarkvara kaasabil tootmisjuhi monitooringu all.

 • Seadmete monitoorimine
 • Automatiseeritud protsessid
 • Seadmeefektiivsuse sidumine tootmisdokumentidega
 • Lihtne integratsioon
 • Reaalajas tagasiside
 • Seadmete hooldus

LAOHALDUS

NOOM-i saab lisada kõik ettevõtte kasutuses olevad laod: materjali-, pooltoodangu ja valmistoodangu laod erinevates asukohtades. Ladude arv ei ole piiratud! NOOM-is on võimalik materjali hallata ka hankijate koodisüsteemi alusel. Kõik tellimustega seotud toimingud mõjutavad automaatselt ladudes olevate materjalide ja toodete vaba laojääki. Tootmistellimuse loomisega broneeritakse tootmiseks vajalikud materjalid laost ja puuduvale materjalile koostatakse automaatselt hankijapõhised ostuvajadused, mida haldab edasi ostujuht. NOOM-i tarkvara kasutajatel on reaalajas ülevaade varude laoseisudest, tellimustest ning laoga seotud toimingutest. Tarkvaras on mahukas aruannete pärimise võimalus erinevate tunnuste ja perioodide lõikes. Laoseisude kontrollimiseks on inventeerimise lahendus ja laoriiuliite haldus. Kui ettevõttel on kasutusel veebirakendused, siis on võimalik NOOM-i läbi API liidestuste ka nendega siduda.

 • Ladude arv ei ole piiratud
 • Materjali ost hankijate koodisüsteemil
 • Partiiarvestus
 • Detailne aruandlus ja analüüs
 • Laoriiulite haldus, inventuur
 • Laovarude planeerimine
 • Automaatne ostuvajadus
 • EDI, API liidesed
laohaldus
tootmistarkvara

MÜÜK JA
KLIENDIHALDUS

Pakkumisest kuni valmistoote tarneni – kõik terviklikult ühes tarkvaras. Kasutajad saavad koostada klientidele pakkumisi, sisestades sinna võimalikud tooted, kogused ja hinnad, ning edastada neid mugavalt e-kirja vahendusel. Pakkumise koostajat saab teavitada kliendi krediidisaamise tingimustest. Pakkumise kinnitamisel (tellimusel) saab kasutada seisundeid ja tellimusest luua seotult tootmistellimusi. Sisestatud algandmete põhjal arvutab tarkvara eeldusliku valmistoodete tarnetähtaja, mille tõttu on NOOM-iga mugav planeerida tarnekiiruse, laovarude ning tootmisvõimekuse alusel müüki. NOOM-i saab koondada kogu kliendibaasi ning seda mugavalt hallata. Klienditeavitusi saab saata massmeilidena või SMS-idena. Kõik klientidiga seotud kontaktid, lepingud, pakkumised, tellimused, arved on ühes tarkvaras. Kliendi andmete ja tehingute kohta saab koostada erinevaid aruandeid tulemuste analüüsimiseks.

 • Pakkumised, tellimused, arved
 • Tehingute planeerimine
 • Lepingute haldus
 • Projektide ja kontaktide haldus
 • ABC kliendianalüüs ja aruandlus
 • Masskirjad, SMS teavitused
tootmistarkvara omahind

OMAHINNA
ARVESTUS

NOOM-i Tootmistarkvara arvestab tootele tootmisomahinna, mis sisaldab otseseid materjalikulusid, toote valmistamiseks ostetud töid (allhange), tööjõukulusid, tootmise üldkulusid. Retseptide koostamisel on võimalik teada saada toote arvestuslik omahind. Valmistoode läheb lattu arvele tootmisomahinnas peale tootmisaktide koostamist. Hiljem saab analüüsida retsepti arvestusliku omahinna ja tootmisomahinna erinevuse põhjuseid.

 • Arvutuslik omahind
 • Tootmisomahind
 • Materjalide omahind
 • Avatud lao omahind
 • Suletud lao omahind

TOOTE RETSEPT EHK KOOSTE

Tootmismooduli funktsioneerimiseks ja lao liikumiste täpseks planeerimiseks tuleb enne tootmise alustamist lisada NOOMi tootmise retseptid ja muud olulised parameetrid. Retseptidesse on võimalik lisada toodangu tarbeks materjalikulud koos materjali kao protsendiga, vajaminevate masinate ning töötajate ressursiga. Retseptide vaatesse arvutab NOOM automaatselt toodanguühikute hinnad vastavalt sisestatud andmetele. Retsepti alusel tootmisel on juba klienditellimuse kinnitamise järgselt teada, kui kaua võtab tellimuse täitmine aega ning kas kõik vajalikud materjalid tootmiseks on laos olemas. Ühikute teisendamine. Retseptid on kahesuunalised, mis tähendab, et on võimalik nii retsepti alusel algmaterjalidest toodet koostada kui ka algmaterjali jaotada väiksemateks toodeteks.

 • Mitmetasandiline BOM
 • Lihtne, loogiline sisestus, ülesehitus
 • Ühikute teisendamine
 • Kahesuunaline
 • Võimalus vahetada materjale müügi hetkel
 • Materjalide neto, bruto
 • Ressursi kirjeldus
 • Seadistusajad
 • Liinid

TOOTMIS-
PLANEERIMINE

Lühiajaline planeerimine, päevade, nädalate ja kuude lõikes. NOOM suudab klienditellimuse koostamise hetkel kasutajale tellimuse valmimise tähtaega kuvada. Kasutaja poolt sisestatud parameetrite alusel on võimalik välja arvutada vajalikud materjalikulud, seadmete ja töötajate kulud. Pikaajaline analüüs: Eelmise perioodi tulemuste alusel järelduste tegemine. NOOM võimaldab analüüsiks vajalike päringute välja võtmist ühest süsteemist. Pärida saab näiteks pakkumiste, klienditellimuste ja tootmistellimuste teavet, tööaja kulusid, materjali- ja ressursikulusid ning materjalide kadusid. Analüüsi käigus saab vajalike andmete alusel endale vajalikke seoseid luua.

 • Paindlikkus
 • Tootmise jälgimine
 • Lihtne planeerida
 • Seadmete hõivatus
 • Normi tabelid
 • Seadmete maksimaalne kasutus
 • Tootmisliin
 • Efektiivsus
 • Varude optimeerimine
 • Ressursside maksimaalne tootmisvõimsus
 • Oletuslik valmimistähtaeg
 • Min/Max kogused
 • Logistika ja tootmise sujuvus
 • Töötajate tootlikkus

SEOTUD
DOKUMENDID

Kõik tootmismoodulisse sisestatud dokumendid on omavahel seotud. See tähendab, et ükskõik millises dokumendi etapis – pakkumine, klienditellimus, ostuvajadus, tootmistellimus, tootmisakt, saateleht-arve – saab paari liigutusega mugavalt liikuda selle dokumendiga seotud teiste dokumentide peale. Seotud dokumentide seisundid muutuvad vastavat teiste dokumentide seisunditele, seega saab näiteks tootmisosakond pidevat infot toormaterjali tarnete kohta ning müügiosakond teavet selle kohta kuna nende tellimused valmida võiksid.

 • Jälitatavus, materjalidest valmistooteni
 • Reaalajas dokumentide seisundid, staatused
 • Tellimuspõhine materjali vajadus
 • Tellimuse, projekti kokkuvõte
 • Kulude prognoos
 • Partiid materjalidele, valmistootele
 • Kvaliteet
 • Koonddokumendid
 • Aruandlus
 • Reklamatsioonid
 • Ettevõtte tulemuslikkuse juhtimine
 • Ühendatud planeerimine
 • Turvalisus