• Eesti

PALK JA PERSONAL

Eestis arendatav NOOM palga- ja personalitarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte palgalisi. Kõik terviklikult ühes tarkvaras: sisestades vajalikud algandmed võimaldab tarkvara koostada tööajagraafikuid, hallata tööajatabelit ning selle põhjal arvestada tasusid. Kasutamiseks on ka ülevaatlik ja detailne aruandlus, mis on vajadusel kuni 3 tasandil.

Lisaks tavapärasele funktsionaalsusele saab tarkvara siduda erinevate läbipääsusüsteemidega täpsema tööaja arvestamiseks.

FUNKTSIO
NAALSUSED

Palga- ja personaliprogramm sisaldab palju erinevaid funktsionaalsuseid, mis muudavad töö efektiivsemaks, kiiremaks ja mugavamaks.

MAKSUMÄÄRAD

Mugav maksumäärade seadistamine.

NOOM palga- ja personalitarkvara võimaldab kasutajal ise sisestada või muuta maksude ja maksete määrasid ning muid riigi poolt hüvitatavaid tööandja poolt väljamakstavaid tasusid.

PALGALIPIKUD

Palgalipikute saatmine töötajate meilile.

NOOM võimaldab palgalipikuid saata korraga kõigile töötajatele kõigest ühe nupuvajutusega. Palgalipik saabub töötaja isiklikule meiliaadressile.

ARUANDLUS

Elektrooniline aruanne – TSD esitamine. Ülevaatlik ja detailne tasude arvestuse aruandlus vajadusel kuni 3 tasandi lõikes.

Palga- ja personaliprogramm võimaldab koostada iga kuu 10. kuupäeval ühe nupuvajutusega elektroonilise TSD lisa 1 ja lisa 2, mida on lihtne e-MTAsse importida.

MAKSED

Maksed panka – tava- ja koondmaksena ning III pensionisambasse.

Töötasude väljamaksmiseks saab genereerida SEPA maksed tava- või koondmaksena, mis imporditakse failina panka ülekande tegemiseks.

Tööandjal on võimalus aidata töötajal koguda pensioniraha III sambasse täiendava maksusoodustusega.

TÖÖAJAARVESTUS

Töötundide arvutamine: töötajate tööaja arvestamiseks kasutatakse tööajatabelit.

 • Tööaja arvestus
 • Puudumised ja ületunnid
 • Reaalajas ülevaade
 • Tööajaarvestus

Töötajate puudumiste sisestamisel lisab palga- ja personalitarkvara NOOM need automaatselt tööajatabelisse. Vastavalt töökoormusele ja tööajale arvestatakse välja ületunnid ning öötöö ja riigipühal tehtava töö tunnid.

Ühendades tarkvaraga läbipääsusüsteemidega, on võimalik jälgida reaalajas töötajate saabumist ja lahkumist ning puudumisi.

TÖÖAJATABEL
VEEBIS

Tööajatabel veebis võimaldab märkida töötunde olenemata asukohast.

Lahendus sobib väga hästi ettevõtetele, kellel on palju töötajaid erinevates asukohtades. Veebis olevat tööajatabelit saab kasutada erinevates (nuti)seadmetes.

Lahendus on liidestatud NOOM palga- ja personalitarkvaraga – sisestatud töötunnid kajastuvad nii tarkvaras kui veebis. Kasutaja saab NOOMi tööajatabelis teha muudatusi ja täiendusi arvestamata veebist tulevate andmetega.

 • Tööajatabel
 • Normtundide märkimine
 • Ületundide arvutamine
 • Tööajaarvestus
 • Personalijuhtmine
 • Töötundide arvutamine
tööajatabel veebis tööaja arvestamiseks

LEPINGUD JA TASULIIGID

NOOMi palga- ka personalitarkvaras on võimalik valida erinevate tasuliikide ning 3 erineva lepingu tüübi vahel.

 • Töölepingud
 • Maksud ja maksed
 • Arvestusmeetodid

NOOMis on võimalik valida kolme tüüpi töölepingute vahel – juhatuse liikme leping, töövõtuleping ja võlaõiguslik leping. 

Vastavalt lepingu tüübile ja töötaja andmetele leiab ja arvutab tarkvara välja vajalikud maksud ja maksed. Lisaks on võimalik seadistada erinevaid tasuliike vastavalt teie ettevõtte soovidele.

Tasuliigi arvestusmeetodid võivad olla näiteks: tunnitasu, kuupalk, päevaarvestus, protsenditasu või tükitasu.

Labipaasususteemid-Astro-Baltics

LÄBIPÄÄSU
SÜSTEEMID

Sidudes NOOM palga- ja personalitarkvara läbipääsusüsteemidega, saate pidada täpset tööajaarvestust. Läbipääsusüsteemide kasutuselevõtmine tõstab teie ettevõtte turvalisust ja annab reaalajas ülevaate töötajate puudumistest. Lisaks saab jälgida töötajate tööle saabumist ja lahkumist. Tänu liikumiste registreerimisele on hiljem võimalik koostada põhjalikku aruandlust.

Selleks, et pakkuda oma klientidele terviklikke ja paindlikke läbipääsusüsteeme teeb Astro Baltics koostööd Eesti hinnatuimate valveseadmete ja -süsteemide pakkujatega.

 • Tööajaarvestus
 • Turvalisus
 • Reaalajas ülevaade

Tutvu NOOM palga- ja personalitarkvaraga!

Eestis arendatav NOOM palga- ja personalitarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte palgalisi. Kõik terviklikult ühes tarkvaras

Basic

Alates
69€/kuus

 • PALK JA PERSONAL STANDARD
 • KASUTAJATUGI STANDARD
 • SISALDAB 2 TÖÖKOHTA

Standard

Alates
159€/kuus

 • PALK JA PERSONAL STANDARD
 • RAAMATUPIDAMINE
 • API
 • KASUTAJATUGI STANDARD
 • SISALDAB 5 TÖÖKOHTA

Ultra

Alates
299€/kuus

 • PALK JA PERSONAL STANDARD
 • RAAMATUPIDAMINE
 • KLIENDIHALDUS
 • MÜÜGILAHENDUS
 • LAOHALDUS
 • API
 • KASUTAJATUGI STANDARD
 • SISALDAB 10 TÖÖKOHTA